Supervisie (eigen praktijk)

Supervisie is een begeleidingsvorm die ruimte en ondersteuning biedt bij het onderzoeken en/of verder ontwikkelen van de eigen manier van werken. De persoonlijke professionaliteit van de hulpverlener staat centraal. Tijd nemen voor het eigen verhaal is het vertrekpunt in supervisie.

Werkwijze

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken welke onderwerpen en vragen onderwerp voor supervisie kunnen zijn. Deze vragen worden  uitgediept tijdens de volgende bijeenkomsten. Er wordt onder andere gekeken naar de eigen mogelijkheden en wensen en hoe die in werkomstandigheden (anders) ingezet kunnen worden.

Er wordt gepraat, gewerkt met schrijfopdrachten en daarnaast kunnen ook andere middelen ingezet worden, zoals: lichaamsgerichte oefeningen, tekenen en schilderen, rollenspel, etc. De manier van werken verschilt per persoon en behoefte. In kleine groepjes of individueel wordt gewerkt aan persoonlijke vragen die te maken hebben met het functioneren op het werk. De duur van de bijeenkomsten is minimaal drie kwartier.

Mogelijke thema’s

Persoonlijke leervragen vormen de leidraad, gedacht kan worden aan: contacten met cliënten, keuzes maken, omgang met collega’s, plezier in het werk hervinden, motivatie, drijfveren, organiseren van de werkzaamheden, samenwerking, feedback geven/ ontvangen, grenzen stellen, ontwikkeling van methodisch handelen, etc.

Supervisie voor de FVB registratie

Voor de registratie als beeldend therapeut of één van de andere vaktherapeutische beroepen zijn 12 supervisiezittingen vereist. Op de site van de FVB kan hierover informatie gevonden worden.

Kosten

€ 90,- per bijeenkomst van 1 uur, wanneer het zelf betaald moet worden. €150,- per bijeenkomst van 1 uur, als de werkgever betaalt. Groepsbijeenkomsten duren langer en de kosten worden afhankelijk van het aantal deelnemers bepaald. De kosten zijn exclusief BTW.

Personalia

Celine is sinds 1995 LVSC geregistreerd supervisor. Zij heeft 17 jaar gewerkt als beeldend therapeute, voornamelijk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast werkt zij sinds 1990 als docent, onderzoeker en supervisor in eigen praktijk en sinds 1992 op de opleiding Vaktherapie aan NHLStenden Hogeschool te Leeuwarden en bij de Master Vaktherapie aan de Han te Nijmegen.

In 2020 is zij gepromoveerd bij Rijksuniversiteit Groningen op beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen.