Publicaties

Schweizer, C. (2021). Beeldende therapie bij kinderen met ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 20 (1), 47-53. doi: 10.36254/WTA.2021.1.06

Ponstein, A., Schweizer, C., Willemsen, M., & Van Hooren, S. (2021). KenVaK in beeld en beeld van KenVaK. Tijdschrift Vaktherapie 17,  1. 20-25.

Schweizer, C. (2020). Art therapy for children diagnosed with autism spectrum disorders. Development and first treatment evaluation. PhD Thesis. Groningen, The Netherlands: Groningen University.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self”, an art therapy program for children diagnosed with ASD. Children and Youth Services Review.

Birnie, R., & Schweizer, C., (2020). Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid. WTA, wetenschappelijk tijdschrift autisme. Theorie en praktijk.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019). Consensus-based typical elements of art therapy with children with Autism Spectrum Disorders. International Journal of Art Therapy, 24(4), 181-191. doi:10.1080/17454832.2019.1632364

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M.  (2019). Evaluating art therapeutic processes with children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and testing of two observation instruments for evaluating children’s and therapists’ behavior. The Arts in Psychotherapy, 66, 1-9. doi:10.1016/j.aip.2019.101578

Schweizer, C., Spreen, M., & Knorth, E. J. (2017). Exploring what works in art therapy with children with autism: Tacit knowledge of art therapists. Art Therapy, 34(4), 183-191. doi:10.1080/07421656.2017.1392760

2016: Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Een inventarisatie naar resultaten van vaktherapie bij autisme, Tijdschrift Vaktherapie.

2014, Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41(5), 577-593. doi: 10.1016/j.aip.2014.10.009.

2014,Beeldende therapie voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Een beschrijvend onderzoek naar werkzame elementen, WTA (Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme).

2009; Handboek Beeldende Therapie, ‘Uit de verf’, C. Schweizer, S. Haeyen, B. Henskens, M.Rutten-Saris, H.Visser . uitgeverij Bohn Safleu van Loghum

2008; ‘Als het gesprek niet verder komt’, in: De kunsten van het leven, voorbeelden uit de creatieve therapie (pag. 91-98). Henk Smeijsters (red.) uitgeverij Veen.

2008; Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve therapie. In samenwerking met J. Driest, H. Smeijsters, K. van Dooren

2006; “Overeenkomsten en verschillen in interventies met spel en kunstzinnige middelen door creatief therapeuten en sociaal pedagogisch hulpverleners”, Tijdschrift Vaktherapie 2006-1, uitgave FVB.

2001; In beeld, doelgroep gerichte behandelmethoden
voor beeldend therapeuten, uitgeverij Bohn Stafleu v. Loghum.

1999; Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve therapie. In samenwerking met J. Driest, H. Smeijsters, B.ter Heine, uitgave Hogeschool Utrecht.

1999; Adviesnota CONO aan de minister van gezondheidszorg. Opleiding, positie en organisatie van de beroepsgroep Vaktherapeuten. Ism. H.Penninx

1999; Methodisch handelen, methodisch denken. Artikel Tijdschrift Creatieve therapie

1999; Beroepsprofiel van de beeldend therapeut. Ism.C.Morssink. uitgave FVB

1996; Structurerend werken, inperking biedt ruimte. Beeldende therapie met kinderen met vroege ontwikkelingsstoornissen. Artikel tijdschrift voor creatieve therapie. Uitgave FVB

1990; Defining the position of the creative therapist in the organisation”, American Journal of Art Therapy.