Supervisie                         
Supervisie is een begeleidingsvorm die ruimte biedt voor het onderzoeken en/of verder ontwikkelen van de eigen manier van werken. De kunde van de hulpverlener is om de persoonlijke beleving professioneel in te zetten. De werksituatie speelt dan ook een rol bij de onderwerpen die besproken worden. Tijd nemen voor het eigen verhaal is het vertrekpunt in supervisie.

Werkwijze
De eerste bijeenkomst wordt besproken welke onderwerpen en vragen onderwerp voor supervisie kunnen zijn. Vervolgens worden deze vragen uitgediept. Onder andere wordt er gekeken naar de eigen mogelijkheden en wensen en hoe die in werkomstandigheden (anders) ingezet kunnen worden.
Er wordt gewerkt volgens methodes die passen bij de persoon. Er wordt gepraat, gewerkt met schrijfopdrachten en daarnaast kunnen ook andere middelen ingezet worden, zoals: tekenen en schilderen, oefenen in rollenspel, etc. De manier van werken verschilt per persoon en behoefte. In kleine groepjes of individueel wordt gewerkt aan persoonlijke vragen die te maken hebben met het functioneren op het werk. Het aantal en de duur en de frequentie van de bijeenkomsten is minimaal drie kwartier.

Mogelijke thema’s

Plezier in het werk hervinden, motivatie, drijfveren, organiseren van de werkzaamheden, samenwerking, feedback geven/ ontvangen, grenzen stellen, ontwikkeling van methodisch handelen, contacten met cliënten, etc.

Supervisie voor de SRVB registratie
Voor de registratie als beeldend therapeut of één van de andere vaktherapeutische beroepen zijn 16 supervisiezittingen vereist. Op de site van de SRVB kan hierover informatie gevonden worden. Persoonlijke leervragen vormen de leidraad. De supervisant schrijft een eindverslag en levert dit in bij de supervisor. Thema’s kunnen zijn: methodisch handelen als beeldend therapeut met een specifieke doelgroep, professionaliteit, positionering in een organisatie en samenwerking met andere disciplines.

Kosten
€ 80,- per bijeenkomst van 1 uur, wanneer het zelf betaald moet worden. €120,- per bijeenkomst van 1 uur, als de werkgever betaalt. Groepsbijeenkomsten duren langer (een half uur extra per persoon bij de 1 ½ uur en de kosten worden naar aanleiding van het aantal deelnemers bepaald. De kosten zijn exclusief BTW.

Personalia
Celine heeft 17 jaar gewerkt als beeldend therapeute, voornamelijk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast werkt zij sinds 1990 als supervisor in eigen praktijk en sinds 1992 op de opleiding creatieve therapie aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Sinds 1995 is zij LVSC geregistreerd supervisor.