Publicaties

2016: Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Een inventarisatie naar resultaten van vaktherapie bij autisme, Tijdschrift Vaktherapie.

2014, Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41(5), 577-593. doi: 10.1016/j.aip.2014.10.009.

2014,Beeldende therapie voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Een beschrijvend onderzoek naar werkzame elementen, WTA (Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme).

2009; Handboek Beeldende Therapie, ‘Uit de verf’, C. Schweizer, S. Haeyen, B. Henskens, M.Rutten-Saris, H.Visser . uitgeverij Bohn Safleu van Loghum

2008; ‘Als het gesprek niet verder komt’, in: De kunsten van het leven, voorbeelden uit de creatieve therapie (pag. 91-98). Henk Smeijsters (red.) uitgeverij Veen.

2008; Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve therapie. In samenwerking met J. Driest, H. Smeijsters, K. van Dooren

2006; “Overeenkomsten en verschillen in interventies met spel en kunstzinnige middelen door creatief therapeuten en sociaal pedagogisch hulpverleners”, Tijdschrift Vaktherapie 2006-1, uitgave FVB.

2001; In beeld, doelgroep gerichte behandelmethoden
voor beeldend therapeuten, uitgeverij Bohn Stafleu v. Loghum.

1999; Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve therapie. In samenwerking met J. Driest, H. Smeijsters, B.ter Heine, uitgave Hogeschool Utrecht.

1999; Adviesnota CONO aan de minister van gezondheidszorg. Opleiding, positie en organisatie van de beroepsgroep Vaktherapeuten. Ism. H.Penninx

1999; Methodisch handelen, methodisch denken. Artikel Tijdschrift Creatieve therapie

1999; Beroepsprofiel van de beeldend therapeut. Ism.C.Morssink. uitgave FVB

1996; Structurerend werken, inperking biedt ruimte. Beeldende therapie met kinderen met vroege ontwikkelingsstoornissen. Artikel tijdschrift voor creatieve therapie. Uitgave FVB

1990; Defining the position of the creative therapist in the organisation", American Journal of Art Therapy.

 

Presentaties

2016 workshop ‘Afstemmen in de beeldend therapeutische relatie met kinderen met autisme’. tijdens studiedag FVB, vaktherapie en autisme.

2015, Palermo, Ecarte conferentie, Workshop: Attunement in Art Therapy;

2015 Hogeschool Leiden Workshop Afstemmen in Beeldende therapie.

2014 Master Class Stenden Workshop: De therapeutische houding in beeldende therapie bij kinderen met autisme.

2013 NVBT studenten conferentie Hogeschool Arnhem Nijmegen ‘Pokémon in klei’, key note.

2013 Maastricht Studiedag KenVaK ´Pokémon in klei´ Presentatie tijdens 10 jarig jubileumconferentie.

2013, Parijs, Ecarte Conferentie, Workshop The Mirorroom. Het beeldend werk als spiegel in de beeldende therapie.

2011, Paper presentation Ecarte Conference, Lucca “elements in the art therapy process that contribute to the treatment result.

2011, Deelname ICRA conference Londen, International Centre Research in Arts Therapies.

2011, Deelname studiedag Onderzoek in Kunsteducatie, Utrecht; 2010  Workshop GNOON (GGnet/ Gelderse Roos, Apeldoorn) Over proces evaluatie in BT.

2010  Workshop Hogeschool Arnhem Nijmegen over proces evaluatie in BT, met film analyse.

2010   Workshops op  Hogeschool Artevelde (Gent, Belgie) en over proces evaluatie in BT met film analyse.

2010 Lezing ‘Inspiratie’ op 10 jarig jubileum Master Arts therapies van KenVak (Kenniskring Vaktherapieen).

2009; studiemiddag team CT, over ‘De kunsten van het leven’.

2008; The making off. Presentatie tijdens ALV NVBT over onderbouwing van beeldende therapie

2008; ‘Verschil moet er zijn’ Symposium ‘Kunst en dementie’ te Ijsselstein

2002; ‘Wie de schoen past’ Hogeschool Utrecht, naar aanleiding verschijnen ‘In beeld’.)